πχ. Παθολόγοι Σαντορίνη ή Φαρμακεία Καλλιθέα
Μεταμορφώσεως 17Β & Πλάτωνος, έναντι Ι.Ν.Μεταμορφώσεως, Βόλος, 38333
Τηλέφωνο
Νεοχωρόπουλο & Φανερωμένης - Παπαρρηγοπούλου, Ιωάννινα, 45500
Τηλέφωνο